Reklamacje

W przypadku problemów z produktami zakupionymi w naszym sklepie internetowym, prosimy o przesłanie numeru zamówienia, opisu problemu oraz zdjęć lub materiałów wideo na adres info@leifheitsklep.pl.

 

W przypadku produktów firmy Leifheit zakupionych w innym sklepie, przez pierwsze 2 lata proszę kontaktować się ze sprzedawcą. Jeśli upłynęły 2 lata od daty zakupu, a produkt jest jeszcze na gwarancji - zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z nami pod adresem info@leifheitsklep.pl

 

Gwarancja

Okres, na który producent gwarantuje niezawodne i bezproblemowe działanie produktów wprowadzanych na rynek. Jest ona dodatkowym dobrowolnym oświadczeniem i w związku z tym producent może swobodnie ustalać jej warunki oraz kształtować jej zakres.

Deklaracja Leifheit, że produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, oraz że firma Leifheit nie udziela gwarancji w przypadku zastosowań komercyjnych urządzenia jest prawnie dopuszczalna. Zakup towaru na firmę (co wiąże się z wystawieniem faktury VAT) rodzi domniemanie, że towar został zakupiony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (w celach komercyjnych), nie zaś wyłącznie do użytku domowego. W takim przypadku towary nie są objęte gwarancją udzielaną przez Leifheit.

 

Rękojmia

Odpowiedzialność Sprzedającego, uregulowana Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.(Dz.U. z 2014 r. poz. 827, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 380, ze zm.) Kodeks cywilny (przepisy art. 556 Kodeksu cywilnego i następne).

Zgodnie z przytoczonymi przepisami Sprzedający odpowiada przed Kupującym za wszelkie wady i usterki przez okres 2 lat od daty zakupu.

 

 

Uwagi:
Niniejsza strona została przygotowana z możliwie najwyższą starannością. Jednakże, nie dajemy żadnej gwarancji jej bezbłędności czy dokładności zawartych na niej informacji. Uchylamy się niniejszym od wszelkiej odpowiedzialności za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tej strony w zakresie takim, że nie można im przypisać ani działania celowego, ani rażącego zaniedbania. Nie odpowiadamy również za treści stron internetowych, do których się tutaj odnosimy, a które obsługiwane są przez inne podmioty.