text.skipToContent text.skipToNavigation
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce. Dowiedz się więcej tutaj.

Polityka Prywatności sklepu internetowego leifheitsklep.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

1.    Cieszymy się, że jesteś zainteresowany naszą firmą i naszymi produktami. Chcielibyśmy, abyś czuł się bezpiecznie, w szczególności jeśli chodzi o ochronę Twoich danych osobowych. Chcemy, żebyś wiedział, że przetwarzamy oraz przechowujemy je zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

2.    Wszelkie wyrażenia pisane z wielkiej litery w niniejszej Polityce Prywatności posiadają znaczenie nadane im w regulaminie sklepu internetowego leifheitsklep.pl (dalej „Regulamin”).

3.    Niniejszy dokument określa, w jaki sposób Leifheit Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000435598, REGON: 146335316, NIP: 5272685204, kapitał zakładowy: 200.000 PLN (dalej „Leifheit Polska” lub „my”), jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO, przetwarza dane osobowe użytkowników Sklepu (w tym Klientów) w ramach sprzedaży produktów w Sklepie i na stronach powiązanych.

4.    Poprzez dane osobowe rozumiemy informacje pozwalające na zidentyfikowanie określonej osoby fizycznej.

5.    Jeżeli masz pytania odnoszące się do niniejszej Polityki Prywatności, prześlij zapytanie na następujący adres e-mail: info@leifheitsklep.pl.

6.    Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, które dane są przesyłane podczas Twoich wizyt na stronach Sklepu i jak są one wykorzystywane.

§ 2
Przetwarzanie danych osobowych


1.    Informacje ogólne

Administratorem danych użytkowników sklepu ( w tym Klientów)  jest Leifheit Polska.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa procesów przetwarzania danych osobowych i możliwości realizacji Twoich praw w związku z przetwarzaniem danych, powołaliśmy  Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie pytania i uwagi należy przesyłać na adres info@leifheitsklep.pl

2.    Kategorie przetwarzanych danych

Leifheit Polska przetwarza dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonych usług. Co do zasady przetwarzamy następujące dane:

a)    login i hasło, gdy zarejestrowałeś się na naszej stronie internetowej;

b)    imię i nazwisko;

c)    płeć oraz data urodzenia;

d)    adres e-mail;

e)    numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego;

f)    adres zamieszkania lub pobytu oraz ewentualnie adres do korespondencji, jeżeli  jest inny niż adres zamieszkania;

g)    dane dotyczące płatności np. numer karty kredytowej lub debetowej, numer rachunku bankowego;

h)    adres komunikatorów internetowych;

i)    adres kontaktowy w serwisach społecznościowych.

3.    Podstawy i cele przetwarzania

Leifheit Polska przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie:

a)    umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w celu jej nawiązania, ukształtowania jej treści, zmiany lub rozwiązania oraz w celu prawidłowej realizacji usług określonych w Regulaminie zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

b)    zgody udzielonej przez Ciebie w celu otrzymywania  informacji marketingowych za pomocą urządzeń końcowych lub/ oraz handlowych ( newsletter);

c)    naszego prawnie uzasadnionego interesu (obrona przed ewentualnymi roszczeniami).

4.    Okres przechowywania danych

Twoje dane będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umów sprzedaży i  świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach naszego Sklepu lub ewentualnie do momentu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera lub informacji marketingowych drogą telefoniczną lub do czasu upływu ustawowych okresów przedawnienia potencjalnych roszczeń.

Dodatkowo możemy przechowywać Twoje dane do czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w ramach których dane te mogłyby być potrzebne w charakterze dowodu.

5.    Udostępnianie informacji osobom trzecim

Leifheit Polska nie będzie udostępniać Twoich danych osobowych żadnym osobom trzecim, poza następującymi przypadkami:

a)    w sytuacji, w której udzieliłeś zgody na udostępnienie tych danych; może to mieć miejsce przykładowo w związku z korzystaniem z portalu Facebook lub Twitter;

b)    w sytuacji, kiedy jest to konieczne do pobrania od Ciebie opłat z tytułu korzystania ze Sklepu; wówczas udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotowi dokonującemu rozliczeń;

c)    w sytuacji, gdy angażujemy osoby trzecie do świadczenia usług w naszym imieniu w związku ze Sklepem (zarówno osoby trzecie powiązane z Leifheit Polska, jak i niezależne); w takich przypadkach pozostajemy odpowiedzialni za ochronę Twoich danych osobowych i zapewnienie, że ich przetwarzanie będzie następowało w zgodzie z niniejszą Polityką i właściwymi przepisami prawa;

d)    na podstawie umowy zawartej przez Leifheit Polska ze spółką Itelligence Outsourcing & Services GmbH z siedzibą w Budziszynie, adres: Wilthener Straße 32, D-02625 Budziszyn, Niemcy;

e)    w sytuacjach, kiedy wymagają tego przepisy prawa.

W związku z udostępnianiem Twoich danych powyższym odbiorcom, Twoje dane mogą znajdować się poza obszarem Unii Europejskiej. W szczególności Twoje dane mogą zostać przekazane do Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z decyzjami organów Unii Europejskiej kraj ten zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony danych.

W żadnym przypadku Leifheit Polska nie odsprzeda Twoich danych osobowych osobom trzecim ani nie zezwoli osobom trzecim na dostęp do Twoich danych osobowych, dla realizacji celów tych osób trzecich.

6.    Twoje prawa

Chcemy, żebyś zawsze mógł uzyskać od nas informacje w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Chcemy, żebyś wiedział, że masz prawo:

a)    zażądać, abyśmy udzielili Ci informacji dotyczących sposobu wykorzystywania danych osobowych;

b)    zażądać, abyśmy umożliwili Ci dostęp do Twoich danych oraz przekazali Ci kopię danych, które od Ciebie otrzymaliśmy;

c)    otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które zostały nam przez Ciebie przekazane oraz - o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany;

d)    zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie niedokładności w danych, które posiadamy;

e)    zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych;

f)    zażądać ograniczenia przetwarzania danych np. na czas rozpatrywania skargi.

Dodatkowo, jeżeli nadal będziesz miał wątpliwości co do przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia  skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (formularz skargi znajduje się na stronie www.uodo.gov.pl).

§ 3
Wymagania techniczne


1.    Rozdzielczość ekranu

Ustawienia monitora są decydujące dla komfortu zakupów w Sklepie. Dla optymalnej wielkości i kolorystyki zalecamy rozdzielczość 1024x768 piksela lub wyższą oraz głębię barw 32-bit. Dzięki temu najważniejsze elementy boczne będą się znajdować w polu widzenia, teksty będą wyraźne, a kolory optymalne. Jeśli obraz Sklepu nie jest zadawalający, należy skontrolować ustawienia ekranu.

2.    Przeglądarka

W celu przejścia do strony leifheitsklep.pl potrzebna jest przeglądarka internetowa. Przeglądarki są stale doskonalone, a wraz z nimi strony internetowe. Należy zwrócić uwagę na to, aby od czasu do czasu aktualizować przeglądarkę.

3.    Pliki Cookies

Kiedy odwiedzasz strony Sklepu, Leifheit Polska może wysyłać cookies do Twojego komputera lub urządzenia, którego używasz. Leifheit Polska używa cookies po to, aby zapewnić funkcjonalność logowania, pamiętać Twoje preferencje i zapoznać się ze sposobem korzystania przez Ciebie ze stron Sklepu.

Cookies są wykorzystywane w celu identyfikowania użytkownika i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Sklepie. Podczas wizyt na stronach internetowych Sklepu zbierane są także dla celów technicznych i organizacyjnych następujące dane: adresy stron, nazwa przeglądarki i sytemu operacyjnego, data i czas oraz szczegóły przeglądarki, jak również nazwy pobranych plików i adresy IP. Leifheit Polska ocenia Twoje dane anonimowo i wyłącznie dla celów statystycznych, aby pomogły nam zoptymalizować strony internetowe Sklepu i jeszcze bardziej uatrakcyjnić produkty i usługi Leifheit Polska oferowane przez Internet. Dane anonimowe przechowywane są oddzielnie i nie można ich przypisać do konkretnej osoby. Twoje dane osobowe są zatem chronione przez cały czas.

Leifheit Polska używa zarówno czasowych (na jedną sesję), jaki i stale działających cookies. Możesz usunąć cookies ze swojej przeglądarki w każdym czasie albo zablokować umieszczanie cookies na swoim sprzęcie, może to jednak mieć wpływ na funkcjonowanie naszego Sklepu lub nawet go zablokować.

Leifheit Polska umożliwia zbieranie danych o Twoich aktywnościach na stronach Sklepu, korzystając z usług dostawców w celach reklamowych, w tym z plików cookies Google AdWords. Oznacza to, że Leifheit Polska będzie wyświetlać dla Ciebie reklamy w Internecie, wykorzystując istniejące sieci, które ułatwiają tego typu reklamę. Jak zawsze Leifheit Polska szanuje Twoją prywatność i nie zbiera żadnych informacji umożliwiających Twoją identyfikację przy korzystaniu z programów Google lub jakichkolwiek innych podmiotów.

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania cookies zostały wyjaśnione przez poszczególne przeglądarki:

a)    Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
b)    Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
c)    Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
d)    Opera http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

4.    Javascript

Zakupów można dokonać również bez problemów po dezaktywacji skryptów java w przeglądarce. Zalecamy jednak akceptację skryptu java, ponieważ jest on podstawą do korzystania z atrakcyjnych funkcji dodatkowych. Ponadto javascript umożliwia optymalne i przyjazne dla Ciebie korzystanie ze Sklepu.

5.    Flash

Prezentacje znaków towarowych na stronach Sklepu oraz wszystko o naszych markach to tylko niektóre atrakcje prezentowane w wersji animowanej na stronach Sklepu. W celu obejrzenia animacji potrzebny jest Adobe Flash Player, którego można bezpłatnie pobrać w Internecie. Jeśli nie jest on zainstalowany, wskazujemy na miejsce, z którego można go pobrać. Istnieje możliwość bezpośredniego pobrania i zainstalowania Flash Player.

§ 4
Integracja z usługami podmiotów trzecich


1.    Google Analytics

Strona internetowa Sklepu wykorzystuje Google Analytics, serwis analityczny Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje cookies, które są plikami tekstowymi zapisanymi na Twoim komputerze i pomagają analizować Twoje przeglądanie strony internetowej Sklepu. Informacje te są przekazywane na serwery Google w USA i tam są przechowywane. Gdy anonimowość IP jest aktywna, Google skraca Twój adres IP. Tylko w wyjątkowych wypadkach na serwery Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i dopiero tam skracany. Google, na wniosek operatora strony Sklepu, wykorzystuje te informacje w celu oceny Twojego przeglądania strony Sklepu, tworzenia raportów z aktywności i świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem strony Sklepu i Internetu. Twój adres IP przekazany przez przeglądarkę nie będzie łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

2.    Social Plug-Ins

Na stronach internetowych Leifheit Polska znajdziesz również tak zwane „social plug-ins”. Są to funkcje portali społecznościowych, których możesz używać, np. do dzielenia się i rekomendowania zawartości naszych stron swoim znajomym. Są one użytecznym i prostym sposobem na dzielenie się i komentowanie naszych produktów w gronie znajomych. Przyciski są początkowo wyłączone i można je aktywować, klikając na wybraną ikonę (dwuklik). Bezpośrednie połączenie pomiędzy Twoim komputerem, a dostawcą portalu społecznościowego zostanie nawiązane dopiero po aktywacji przycisków.

Poniżej wyjaśniamy funkcjonalność wtyczek społecznościowych, które wykorzystujemy:

a)    Facebook.com

Facebook.com to portal społecznościowy utworzony przez Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Irlandia). Na naszych stronach zintegrowaliśmy różne funkcje Facebooka (np. „Lubię to!”, „Udostępnij”), aby były one jeszcze atrakcyjniejsze dla użytkowników. Funkcje te oznaczone są logotypem spółki Facebook.

Użyj przycisku „Lubię to!”, aby podzielić się opinią ze znajomymi na Facebooku. Jeśli jako użytkownik Facebooka masz włączoną opcję „Rekomendacje”, możesz automatycznie publikować, co czytasz na swojej osi czasu, gdy tylko pojawi się rekomendacja na stronie Leifheit Polska. Osoby, którym dałeś prawo wglądu, instalując aplikację, będą widziały, co aktualnie przeglądasz na stronie Leifheit Polska. Możesz w dowolnym momencie usunąć wpisy, jak również samą aplikację z Facebooka.

Jeśli korzystasz ze strony Leifheit Polska zawierającej ikonę Facebook, Twoja przeglądarka lub aplikacja nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, a przycisk odpowiedniej funkcji jest ładowany stamtąd. W ten sposób informacja, że konkretna strona Leifheit Polska została otwarta, jest przekazywana na portal społecznościowy.

Leifheit Polska nigdy nie otrzymuje informacji, których przycisków Facebook użyłeś i kiedy. Otrzymujemy wyłącznie sumaryczne, anonimowe statystyki dotyczące odwiedzin na naszych fanpage’ach na Facebooku oraz statystyczne dane na temat korzystania z przycisków Facebooka na naszych stronach internetowych.

Więcej informacji na temat zbierania danych przez Facebook na jego własny użytek znajdziesz w Polityce Prywatności portalu Facebook.com. Tam znajdziesz również informacje na temat zbierania i przetwarzania danych oraz Twoich praw w tym zakresie. Polityka prywatności Facebook.com dostępna jest na stronie: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

b)    Twitter

Twitter to mikroblog stworzony przez amerykańską spółkę Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA). Kiedy korzystasz ze stron Leifheit Polska, na której znajduje się przycisk Twitter, Twoja przeglądarka również nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera, a przycisk funkcji jest ładowany stamtąd. Tym samym, informacja, że odwiedziłeś stronę Leifheit Polska jest przekazywana do Twitter. To umożliwia firmie zbieranie i przechowywanie danych nawet, jeśli nie jesteś zalogowany na portalu Twitter.

Jeśli klikniesz przycisk Twitter na stronie Leifheit Polska i zatwierdzisz „tweet” w oknie portalu Twetter, które się pojawi, przesyłasz informacje na portal Twetter. Jest ona wtedy publikowana na Twoim profilu na Twitterze.

Więcej informacji na temat zbierania, oceny i przetwarzania Twoich danych przez Twitter, jak również Twoich praw w tym względzie, znajdziesz w polityce prywatności dostępnej na stronie: https://twitter.com/privacy.

c)    Google+

Na stronach internetowych Leifheit Polska znajdziesz również przycisk sieci społecznościowej „Google+”. Jest ona obsługiwana przez Google Inc. (adres: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Przycisk oznaczony jest symbolem „+1”.

Kiedy korzystasz ze stron internetowych Leifheit Polska, na której znajduje się przycisk Google+, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google, a przycisk funkcji jest ładowany stamtąd. Tym samym, informacja, że odwiedziłeś stronę Leifheit Polska jest przekazywana do Google Inc.

Zawartość przycisku „+1” jest przekazywana bezpośrednio z Google do Twojej przeglądarki i integrowana przez nią. Tym samym, nie mamy wpływu na zakres danych zbieranych przez Google po naciśnięciu przycisku. Według informacji od Google dane są zbierane tylko w przypadku kliknięcia na przycisk. Dane, włączając adres IP, są zbierane i przetwarzane tylko od użytkowników posiadających konto i zalogowanych na Google+.

Jeśli nie chcesz, aby Goggle+ zbierał Twoje dane, wystarczy przed odwiedzeniem naszej strony wylogować się z sieci.

Leifheit Polska nigdy nie otrzymuje informacji, czy i kiedy kliknąłeś przycisk Google+. Od Google otrzymujemy wyłącznie sumaryczne, anonimowe statystyki dotyczące wykorzystania przycisku.

Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych przez Google na własne potrzeby znajdziesz w polityce prywatności dostępnej na stronie: https://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/.

§ 5
Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych


1.    Leifheit Polska przechowuje Twoje dane w bezpieczny sposób, na zabezpieczonym i chronionym sprzęcie. Wyłącznie ograniczona liczba osób spośród naszego personelu ma dostęp do tego sprzętu; są to wyłącznie osoby posiadające szczególne uprawnienia do dostępu do Twoich danych osobowych.

2.    Leifheit Polska podejmuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem i nieuprawnionym dostępem. Jakość tych środków jest stale ulepszana w miarę rozwoju technologicznego.

§ 6
Zgodność z prawem


Zawsze postępujemy z danymi osobowymi w sposób określony w niniejszej Polityce. Zawsze działamy zgodnie z właściwymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych.

§ 7
Zawiadomienia i dane kontaktowe


Jeżeli masz pytania dotyczące danych osobowych przez nas przechowywanych, chcesz zażądać od nas realizacji przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail info@leifheitsklep.pl.

§ 8
Odpowiedzialność


Nie ponosimy odpowiedzialności za linki zewnętrzne, które udostępniamy na stronach Sklepu. Wybierając linki staramy się upewnić, że odpowiadają one naszym standardom bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Nie mamy jednak wpływu na zgodność niniejszej Polityki z zasadami obowiązującymi u innych dostawców. Szczegóły można znaleźć na stronach internetowych tych dostawców.

§ 9
Zmiany Polityki Prywatności


Usługi Leifheit Polska są przedmiotem ciągłych ulepszeń; zmiany w świadczeniu usług dokonywane w przyszłości mogą mieć wpływ na to, jakie dane przechowujemy i w jaki sposób je przetwarzamy.

Niniejsza Polityka może być aktualizowana po to, aby odzwierciedlić takie zmiany, zmiany we właściwych przepisach prawa lub ulepszenia w zakresie przetwarzania przez nas danych. Zmiana obowiązuje od 8. dnia po dniu udostępnienia na stronie internetowej Sklepu nowej Polityki. Leifheit Polska zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację pod linkiem „Polityka Prywatności”. Zawsze aktualna wersja Polityki jest dostępna na stronie leifheitsklep.pl.